• user

  "Da smradovi odu"

  U okviru realizacije projekta ”Da smradovi odu”, Građanski preokret je organizovao razgovore sa građanima u svojoj kancelariji u Zrenjaninu (Pupinova 20), koji se tiču nerešavanja višegodišnjeg pitanja vode za piće i zagađenog vazduha. Tom prilikom obratio nam se veliki broj građana, koji su putem izrađene veb aplikacije ”Prijavi smrad” izvršili unos i mapirali 40 različitih komunalnih problema iz 8 različitih oblasti (neispravna voda, zagađeni vazduh, komunalna buka, divlje deponije, saobraćaj, napušteni objekti, neprimereni grafiti i ostali problemi).

 • Sistemski problem

  Građani su ukazivali na različite propuste i nereagovanje nadležnih organa i izrazili svoje negodovanje zbog nemogućnosti da se oni reše u odgovarajućim zakonskim rokovima od strane gradskih insitucija i lokalnih i republičkih javnih i komunalnih preduzeća. Karakteristika većine prijavljenih komunalnih problema je bilo višemesečno, čak i višegodišnje nerešavanje i može se reći da predstavlja sistemski problem.

 • "Građanski uzbunjivač"

  Naša inicijativa se nastavlja realizacijom projekta ”Građanski uzbunjivač” u kojem će biti organizovane stručne edukativne radionice, na kojima bi se građani obrazovali kako da pronalaze ”rupe” u zakonu i druge propuste iz oblasti urbanizma i radnog prava, koji prate kinesku investiciju ”Linglong”, ali i da nauče kako da istraže i prijave uočeni gradski komunalni problem, formulišu zahtev ili zatraže odgovarajuću dokumentaciju u cilju njegovog rešavanja, prepoznaju potencijalne koruptivne radnje i ukažu na nezakonito ponašanje organa vlasti na svim nivoima.

 • "Prijavi problem"

  Sve vreme trajanja projekta planirano je prikupljanje materijala i evidentiranje problema građana, pri čemu bi se u specifičnim situacijima izlazilo na lice mesta kako bi se i vizuelnim putem uočile, fotografisale i snimile razmere problema, a zatim putem ove veb aplikacije isti evidentirali i analizirali, sa izveštavanjem o karakterističnim primerima ”dobre” i ”loše” prakse.

 • Hitno preduzeti neophodne mere

  Realizacijom projekta ”Građanski uzbunjivač” želimo da postignemo da kako predstavnici komunalnih, građevinskih i inspekcija za zaštitu životne sredine i komunalne milicije grada Zrenjanina tako i ovlašćenih pokrajinskih i republičkih inspekcija pod hitno preduzmu sve neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi se na brži i efikasnije rešavali zahtevi građana i sprečile neželjene situacije, a posebno one koji se tiču zagađenog vazduha, zdravstveno neispravne vode za piće, divljih deponija, radnog prava i drugih problema.

 • user

  "Da smradovi odu"

  U okviru realizacije projekta ”Da smradovi odu”, Građanski preokret je organizovao razgovore sa građanima u svojoj kancelariji u Zrenjaninu (Pupinova 20), koji se tiču nerešavanja višegodišnjeg pitanja vode za piće i zagađenog vazduha. Tom prilikom obratio nam se veliki broj građana, koji su putem izrađene veb aplikacije ”Prijavi smrad” izvršili unos i mapirali 40 različitih komunalnih problema iz 8 različitih oblasti (neispravna voda, zagađeni vazduh, komunalna buka, divlje deponije, saobraćaj, napušteni objekti, neprimereni grafiti i ostali problemi).

 • Sistemski problem

  Građani su ukazivali na različite propuste i nereagovanje nadležnih organa i izrazili svoje negodovanje zbog nemogućnosti da se oni reše u odgovarajućim zakonskim rokovima od strane gradskih insitucija i lokalnih i republičkih javnih i komunalnih preduzeća. Karakteristika većine prijavljenih komunalnih problema je bilo višemesečno, čak i višegodišnje nerešavanje i može se reći da predstavlja sistemski problem.

 • "Građanski uzbunjivač"

  S tim u vezi, naša inicijativa se nastavlja realizacijom projekta ”Građanski uzbunjivač” u kojem će biti organizovane stručne edukativne radionice, na kojima bi se građani obrazovali kako da pronalaze ”rupe” u zakonu i druge propuste iz oblasti urbanizma i radnog prava, koji prate kinesku investiciju ”Linglonga”, ali i da s druge strane nauče kako da istraže i prijave uočeni gradski komunalni problem, formulišu zahtev ili zatraže odgovarajuću dokumentaciju u cilju njegovog rešavanja, kao i analize i prepoznavanja određenih koruptivnih radnji i ukazanje na nezakonito ponašanje organa vlasti na svim nivoima. U isto vreme, za rešavanje problema za koje je potrebna savetodavna ili stručna pravna pomoć, građani bi se prilikom sastavljanja žalbi, tužbi u drugih pismena uputili na usluge advokatskih kancelarija.

 • "Prijavi problem"

  Sve vreme trajanja projekta planirano je prikupljanje materijala i evidentiranje problema građana, pri čemu bi se u specifičnim situacijima izlazilo na lice mesta kako bi se i vizuelnim putem uočile, fotografisale i snimile razmere problema, a zatim putem unapređene i nadograđene veb aplikacije pod novim nazivom ”Prijavi problem” isti evidentirali i analizirali, sa izveštavanjem o karakterističnim primerima ”dobre” i ”loše” prakse.

 • Hitno preduzeti neophodne mere

  Realizacijom projekta ”Građanski uzbunjivač” želimo da postignemo da kako predstavnici komunalnih, građevinskih i inspekcija za zaštitu životne sredine i komunalne milicije grada Zrenjanina tako i ovlašćenih pokrajinskih i republičkih inspekcija pod hitno preduzmu sve neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi se na brži i efikasnije rešavali zahtevi građana i sprečile neželjene situacije, a posebno one koji se tiču zagađenog vazduha, zdravstveno neispravne vode za piće, divljih deponija, radnog prava i drugih problema.